Andere Namen:
(Gewone) Borstelneusmeerval.


Wetenschappelijke Naam:
Ancistrus sp. (3)


Gebied van origine:
Zuid Amerika: het exacte gebied van oorsprong is niet meer te achterhalen, aangezien de eerste importen decennia geleden plaatsvonden en de overgrote meerderheid van de aangeboden exemplaren in gevangenschap is gekweekt. Nieuwe wildvang imoprten zijn zeer zeldzaam.
Gezien de zeer matige tolerantie voor warm water (28-30 °C en hoger), waardoor de Rio Amazonas en de zuidelijke zijrivieren kunnen worden uitgesloten, is het aan te nemen dat deze soort oorspronkelijk waarschijnlijk uit meer zuidelijke regionen stamt, zoals Argentinië en het zuidoosten van Brazilië.


Maximale Grootte:
15cm.


Aquarium:
Een aquarium 60cm. lengte is voldoende om deze vooral nachts 's actieve vis voldoende ruimte te bieden. Een dichtbegroeide bak met veel schuilplaatsen in de vorm van (kien)hout en rotsen en gedimde verlichting krijgt de voorkeur, omdat deze Meerval zich onder deze omstandigheden het meest op zijn gemak voelt, en een klein territorium kan claimen. Kan zonder problemen met soortgenoten gehouden worden, mits er voldoende schuilplaatsen geboden worden. Uiteraard is dan wel een wat groter aquarium noodzakelijk: voor een groepje van 3-4 vissen is een aquarium met een lengte van 100cm. een goed onderkomen.
Optimaal is zacht, licht-zurig water, wat verkregen kan worden door te filteren over turf of het gebruik van Zwart Water Extract. Maar de Ancistrus is een bijzonder sterke, aanpassingvaardige vis, en zal het in de meeste gevallen ook in in harder, meer basisch water goed doen (alhoewel dat uiteraard geen optimale omstandigheden zijn!)


Temperatuur:
15°C 22-30°C 35°C


pH:
5.0 6.0-8.0 9.0
 Ideale omstandigheden
 Geschikte omstandigheden
 Ongeschikte omstandigheden


Dieet:
De Ancistrus is een absoluut probleemloze kostganger, en zal vrijwel alles accepteren: het dieet varieert van verse groenten (komkommer, aubergine, courgette, sla, erwten, aardappel, paprika, wortel) en droogvoer (algentabletten, zinkende pellets, granulaatvoer) tot diepvriesvoer als muggenlarven, bloedwormen, tubifex en artemia en zelfs verse stukjes garnaal en mossel. Daarnaast is deze soort ook een bijzonder effectieve algenverdelger en 'vuilnisbak' (opruimen van voedselresten van andere vissen), maar helaas worden soms ook aquariumplanten aangevreten.


Temperament:
Normaal gesproken erg vreedzaam, zolang er voldoende ruimte en, belangrijker nog, schuilplaatsen aanwezig zijn: minimaal een of twee per exemplaar. Zoals andere soorten uit het geslacht Ancistrus kan deze soort zowel solitair als in een groepje gehouden worden. Aangezien dit een relatief kleinblijvende soort is, is een klein aquarium voldoende voor een groepje van deze dieren, mits op de juiste wijze ingericht: een aquarium met een vloeroppervlakte van 100x40 centimeter is voldoende voor een (kweek-)groepje van 3-4 exemplaren. De ideale verhouding mannetjes-vrouwtjes is een mannetje per 2-3 vrouwtjes.
Is er niet voldoende ruimte, of zijn er te weinig schuilplaatsen aanwezig, dan kunnen echter heftige gevechten uitbreken, waarbij er zeker gewonden kunnen vallen!
Ideale (voortplantings-) omstandigheden voor deze soort omvatten snelstromend, warm water met een hoog zuurstofgehalte. Dat laatste kan tot stand gebracht worden met behulp van een aan een filter of stromingspomp aangesloten diffusor-stuk (een uitbreiding op de uitstromer dat lucht aan het water toevoegt), of door de uitstroom van een van de filters op oppervlakte-niveau te plaatsen, waardoor de wateroppervlakte gebroken wordt (CO2 wordt uitgewisseld voor zuurstof).
Ancistrus
Volwassen vrouwtje
Foto genomen in AmeriCasa,
Dierenpark Emmen, Nederland
Ancistrus
Halfwas mannetje
Ancistrus
Halfwas mannetje
Ancistrus
Halfwas mannetje
Ancistrus
Jong exemplaar
Ancistrus
Jong exemplaar
Ancistrus
Jong exemplaar
Valid XHTML Strict 1.0