Andere Namen:
Gestippelde Knorrende Meerval.


Wetenschappelijke Naam:
Agamyxis pectinifrons (Cope, 1870)


Gebied van origine:
Zuid Amerika: Ecuador, Peru.


Maximale Grootte:
15cm.


Aquarium:
Een aquarium 80cm. lengte is voldoende om deze inactieve en nachtelijke vis voldoende ruimte te bieden. Een dichtbegroeide bak met veel schuilplaatsen in de vorm van (kien)hout en rotsen en gedimde verlichting krijgt de voorkeur, omdat deze Meerval zich onder deze omstandigheden het meest op zijn gemak voelt. Kan zonder problemen met soortgenoten gehouden worden, maar dan is uiteraard een groter aquarium noodzakelijk.
Optimaal is zacht, licht-zurig water, wat verkregen kan worden door te filteren over turf of het gebruik van Zwart Water Extract. Maar de Gestippelde Doornmeerval is een sterke, aanpassingvaardige vis, en zal het ook in in harder, meer basisch water prima doen.


Temperatuur:
15°C 20-28°C 35°C


pH:
5.0 5.8-7.8 9.0
 Ideale omstandigheden
 Geschikte omstandigheden
 Ongeschikte omstandigheden


Dieet:
Deze schuwe en nachtelijke meerval houdt zich zo lang de aquariumverlichting ingeschakeld is verstopt in een schuilplaats. Pas als het gaat schemeren zal hij zich naar buiten wagen op zoek naar voedsel.
Deze vis is een makkelijke kostganger, en accepteert onder meer algen tabletten en meerval pellets, garnalen, kleine stukjes vis, runderhart en vlees. Bloedwormen en met name proteïnerijk droogvoer zijn ook bijzonder geschikt. Deze vis kan beter niet met kleine vissen als tetra's en barbeeltjes gehouden worden, omdat hij niet zal aarzelen visjes te grijpen die klein genoeg zijn om in eens doorgeslikt te worden, met name 's nachts.
Eenmaal gewend aan het aquariumleven kan een goedgemikte stukje voer hem ook overdag wel eens uit zijn verstopplaats lokken.


Temperament:
Een vreedzame vis, die zowel in een gezelschapsbak als een roofvissen aquarium gehouden kan worden (vanwege zijn schuwe karakter). Ofschoon de Gestippelde Doornmeerval geen roofvis is, is het een opportunistische scharrelaar die kleine vissen, slakken en schaaldieren zeker als een waardevolle aanvulling op zijn dagelijkse dieet zal beschouwen.
Deze soort kan zowel als solitair als in een kleine groep worden gehouden, mits er voldoende ruimte voorhanden is, en kan erg oud worden (exemplaren van 10 jaar en ouder zijn geen zeldzaamheid!)
Een probleem met de Gestippelde Doornmeerval, evenals zijn verwanten, is dat ze niet kieskeurig zijn wat betreft schuilplaatsen. Het komt dan ook regelmatig voor dat ze tussen tussen de aquariumwand en een verwarmingselement 'nestelen', met alle nare gevolgen van dien: een sterfgeval of een lelijke brandwond met een verhoogd risico op secundaire infecties. Een plastic cover om verwarmingselementen wordt dan ook aanbevolen!
Gestippelde Doornmeerval
Gestippelde Doornmeerval
Gestippelde Doornmeerval
Gestippelde Doornmeerval
Gestippelde Doornmeerval
Gestippelde Doornmeerval
Valid XHTML Strict 1.0