Andere Namen:
L244


Wetenschappelijke Naam:
Pseudolithoxus dumus (Armbruster & Provenzano, 2000)


Gebied van origine:
Zuid Amerika: bovenloop van de Rio Orinoco, tussen Puerto Ayacucho en Río Casiquiare, Colombia en Venezuela.


Maximale Grootte:
Tot 15cm.


Aquarium:
Deze fraai getekende, kleinblijvende meerval geeft de voorkeur aan een gedimd aquarium met veel schuilplaatsen, bij voorkeur in vorm van kiezels, rotsen en leisteen (alhoewel planten, kienhout en kunstmatige grotten ook geschikt zijn, komen deze minder overeen met de natuurlijke habitat van deze soort). Om meerdere exemplaren van deze soort te houden, of om deze soort samen met andere bodembewoners te houden, is een aquarium van 100x50cm. benodigd, aangezien de soort vrij territoriaal kan zijn. Bij een gebrek aan geschikte schuilplaatsen kan Pseudolithoxus dumus zich nogal agressief tegenover andere bodembewoners gedragen. Indien het de enige bodembewoner in het aquarium is, is een aquarium van 80x35cm. voldoende. Jonge exemplaren kunnen probleemloos tijdelijk in kleinere aquaria gehouden worden, zolang er maar voldoende schuilplaatsen aanwezig zijn.
Deze soort doet het het beste in zacht, licht zuur tot neutraal water. Het water dient warm te zijn, zeer goed doorlucht, en snelstromend (wat kan worden bewerkstelligd met een of meer stromingspompen). Pseudolithoxus dumus kan zich echter aanpassen aan omstandigheden die minder overeenkomen met die in het wild. Een sterk filter is belangrijk, aangezien deze vis gezien de vele afvalstoffen die deze vis produceert.


Temperatuur:
15°C 25-30°C 35°C


pH:
5.0 5.0-7.5 9.0
 Ideale omstandigheden
 Geschikte omstandigheden
 Ongeschikte omstandigheden


Dieet:
Deze soort is een omnivoor met een voorkeur voor groenvoer: geschikte types voedsel zijn groenten (komkommer, courgette, aubergine, erwten, sla, geblancheerde spinazie), algen- en spirulina-tabletten, muggenlarven, bloedwormen, tubifex en krill.
Daarnaast raspt deze soort graag aan de organische laag die zich vormt op verzonken oppervlakken (kienhout, rotsen, bladeren, aquariumruiten), eet sporadisch ook zacht hout, en is, zoals de meeste harnasmeervallen, niet te beroerd om etensresten, achtergelaten door andere vissen, op te ruimen.


Temperament:
Zoals zoveel Harnasmeervallen laat Pseudolithoxus dumus vrij-zwemmende vissen met rust, maar concurrenten kunnen op een minder vriendelijke behandeling rekenen, met name in te kleine aquariums en tijdens voedertijd. Het is bij het houden van deze soort met andere bodembewoners (soortgenoten of anderszins) van essentieel belang voldoende schuilplaatsen te creëren, zodat elke vis een klein territorium kan claimen.


Opmerkingen:
Deze fraaie soort is een zeldzame verschijning in aquaria (hij wordt zeer sporadisch geïmporteerd), en om die reden is er weinig bekend over de levenswijze van deze soort. Het meeste dat bekend is, is gebaseerd op observaties van minder zeldzame Pseudolithoxus-soorten.
Yellow Seam Flounder Pleco
Yellow Seam Flounder Pleco
Yellow Seam Flounder Pleco
Yellow Seam Flounder Pleco
Valid XHTML Strict 1.0